Je bevindt je hier:
Over Commundo: Disclaimer

Disclaimer

Commundo besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Commundo en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede technische storingen. Alle vlucht- en reisinformatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Verwijzingen naar sites die niet door Commundo worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Commundo uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Commundo worden onderhouden wordt afgewezen.

Privacy statement

Commundo respecteert de privacy van bezoekers op onze site en zorgt ervoor dat de informatie die aan ons ter beschikking komt vertrouwelijk wordt behandeld.

Bezoeken website
Je kunt onze website bezoeken zonder ons te vertellen wie je bent of welke informatie dan ook over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van je vragen - om bijvoorbeeld met je te corresponderen, je boeking te verwerken of een inschrijving te kunnen verwezenlijken.

Hoe gebruiken we informatie?

We zullen je te allen tijde laten weten hoe we deze informatie zullen gebruiken. Commundo stelt deze gegevens onder geen beding zonder je toestemming beschikbaar aan derden, behalve: aan derden die worden ingeschakeld om je reis of aangekocht product te kunnen leveren,
als Commundo hier wettelijk toe verplicht wordt,
als dit noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker van de Commundo diensten of om de rechten van Commundo te beschermen.

Op alle gegevens die je aan ons verstrekt is de volgende Privacyverklaring van toepassing. Deze kan je hier inzien >>

Intellectuele eigendom

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto`s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo`s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van Commundo en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-, privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Commundo.

In de website zijn foto`s en dagboekverslagen van deelnemers gebruikt.