Je bevindt je hier:
Over Commundo: Visie

Visie

Commundo is een ideële organisatie (eenmanszaak) die mensen in staat stelt om zich te ontwikkelen door zich op basis van gelijkwaardigheid te verbinden met zichzelf en anderen door vrijwilligerswerk, stages en leiderschapsprogramma`s in landen in ontwikkeling. Commundo speelt hiermee in op de behoefte aan zingeving, andere landen en culturen leren kennen door te reizen en actieve participatie in internationale samenwerking.

Commundo is een kleine, innovatieve en creatieve organisatie.
Commundo is persoonlijk, gepassioneerd, professioneel en flexibel.
Commundo heeft een verbindende functie waardoor de organisatie klein en flexibel kan blijven; daar waar mogelijk wordt samengewerkt met professionele gepassioneerde lokale Stichtingen, trainers en begeleiders.

Kernwaarden

Passie
Elk mens functioneert optimaal wanneer hij of zij gedreven is: een passie heeft. Mijn passie voor reizen en verbinden heeft er voor gezorgd dat vele betrokken reizigers, met de juiste houding een poos hebben mogen meedraaien in een ontwikkelingsproject. En dat opent harten! De ontmoeting aangaan. Samen werken, lachen, delen als mensen. En dan gebeuren er onverwachte en mooie dingen. Tastbaar en niet tastbaar.

Kwaliteit
Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij Commundo. Kwaliteit door goed verzorgde en voorbereide programma`s, kwaliteit door aandacht voor jou, voor details, kwaliteit door persoonlijk contact.
De kern van ons aanbod is contact. Oprecht, eerlijk en gelijkwaardig contact met de lokale bevolking waar je mee en voor ‘werkt’.

Gelijkwaardigheid
Ontmoeten, sparren, de dialoog aangaan vanuit gelijkwaardigheid.

Ubuntu

Het begrip UBUNTU zit in de genen van onze organisatie. UBUNTU is een Zuid-Afrikaans begrip dat staat voor openheid en toegankelijkheid voor anderen vanuit een diepgeworteld besef dat we met elkaar verbonden zijn.Ik ben omdat wij zijn.

Bedrijfsmatige aanpak
We zijn sociale ondernemers. Onze idealistische principes en maatschappelijke betrokkenheid combineren we met een bedrijfsmatige aanpak.

Netwerk organisatie
We denken niet in concurrentie, maar we geloven in samenwerking.
Op zoveel plekken op deze wereldbol is behoefte aan extra ondersteuning en solidariteit. Onze partners overzee werken lokaal aan ontwikkeling, met hart en ziel, los van de overheid, uit idealisme en met realiteitszin.
Ook werken we samen met deskundigen zoals trainers en reisbegeleiders die onze visie en passie delen.

Wij werken samen met kleine NGO`s (stichtingen) in landen in ontwikkeling. Voordat we komen tot een samenwerking hebben we elkaar altijd een keer life gezien. We hebben dan verwachtingen uitgewisseld en gekeken naar waar behoefte aan is. Yolande van Wijk bezoekt alle projecten zelf en laat zich daarna graag informeren door lokale landencoordinatoren en ervaringen van vrijwilligers. De eerste keer dat een vrijwilliger naar een nieuwe projectpartner gaat is het best spannend hoe het zal gaan. In de 15 jaar dat we bestaan is het een enkele keer voorgekomen dat we de samenwerking moesten beeindigen. In deze gevallen was meestal het gevoel niet goed, bleek er te weinig betrokkenheid van de lokale mensen of besloten we dat vrijwilligers niet zinvol bezig konden zijn in bv een weeshuis.

Innovatie en creativiteit
Innovatie en creativiteit staan hoog in ons vaandel. Daar waar mogelijk zullen wij op maat producten en projecten zoeken waardoor het mogelijk is om meer mensen te laten deelnemen aan onze programma’s. Dit vergt een voortdurende afstemming tussen vrijwilligers en lokale contactpersonen.
Ook ontwikkelen wij nieuwe vormen zoals de leiderschapsreizen en isnpiratiereizen van Commundo Coaching.

Weeshuistoerisme?

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest over het zogenaamde weeshuistoerisme. Het werken met kwetsbare kinderen daar door vrijwilligers zou schade opleveren aan de kinderen en/of een inkomstenbron zijn voor kwaadwillende mensen.
Commundo is van mening dat vrijwilligerswerk zinvol moet zijn voor zowel de vrijwilliger als de lokale bevolking en uiteraard geen schade mag berokkenen.
Voor alle projecten geldt:

  • Wij selecteren projecten waarin vrijwilligers NOOIT de directe taken van de lokale staff van een project zullen overnemen of vervullen.
  • Er zijn niet meer vrijwilligers dan nodig tegelijk aan het werk op een project. Onze lokale partenr is hierin leidend en niet de behoefte of vraag van de vrijwilligers of van ons.
  • Er zijn een tweetal kleine weeshuizen waar wij mee samenwerken. Deze zijn 100% betrouwbaar en geven zelf aan dat zij graag vrijwilligers op een aantal taken willen inzetten. Wij luisteren in deze dus eerder naar de lokale staff met haar eigen verantwoordelijkheid dan naar Nederlandse deskundigen die zaken vanuit een puur westers perspectief zien.
  • Wij vragen dus ook alleen om een VOG als onze partner daar naar vraagt.
  • Wij bereiden vrijwilligers voor op hun vrijwilligerswerk en maken ze duidelijk wat wel en niet gewenst is.