Je bevindt je hier:
Voorbereiding: Verzekeringen

Verzekeringen

Omdat een Commundo reis toch net even iets anders is dan een gewone reis, is het belangrijk dat je goed verzekerd op reis gaat. Het gaat met name om het onderdeel "vrijwilligerswerk".
Als je al een reispolis hebt, controleer of je polis werelddekking heeft  en je verzekerd bent in geval er medische kosten voortvloeien ten gevolge van een ongeval tijdens het vrijwilligerswerk.

Europeesche Verzekeringen

Wij werken samen met de Europeesche verzekeringen. Bij deze polissen is het onderdeel "vrijwilligerswerk" altijd meeverzekerd.

En mocht er iets vervelends gebeuren, dan ben je met Europeesche Verzekeringen uitstekend verzekerd tegen de eventuele gevolgen.
Een reisverzekering is altijd belangrijk als er zich tijdens de reis onvoorziene omstandigheden voordoen, zoals ziekte, diefstal.
Bij een annuleringsverzekering wordt een gedeeltelijkte van de reissom verzekerd als je door persoonlijke omstandigheden niet kan vertrekken of plotseling naar huis moet terugkeren.

De reisverzekering

Het zal je tijdens je reis maar gebeuren: je wordt bestolen, krijgt pech onderweg of moet naar het ziekenhuis. Op die momenten kun je ontdekken hoe belangrijk een goede reisverzekering is.   De reisverzekering vergoedt niet alleen de schade die op reis ontstaat door diefstal of verlies. Ook de extra kosten waar je in het buitenland voor kunt komen te staan bij ziekte en/of ongeval. Hulpverlening is een belangrijk onderdeel van de verzekering en is standaard verzekerd.   Een reisverzekering biedt hulp en verzekert de kosten in geval van repatriëring. Bijvoorbeeld als je wordt teruggeroepen naar huis vanwege het overlijden van een naast familielid.

Annuleringsverzekering

Je hebt een vakantie geboekt en tussen het moment van boeken en vertrek bestaat de kans dat je door een onvoorziene omstandigheid niet op reis kunt gaan. Moet je de reis annuleren? Dan brengt de reisorganisatie je kosten in rekening. Is dit vlak voor vertrek? Dan kan dat wel 100% van de reissom zijn.   Word je tijdens de vakantie een paar dagen in een ziekenhuis opgenomen, of moet je eerder naar huis terug? Dan biedt de annuleringsverzekering ook uitkomst. De niet-gebruikte reisdagen worden door de Europeesche betaald.   De annuleringsverzekering betaalt ook de kosten die ontstaan door vertraging bij aankomst en vertrek.   Juist bij ‘last-minute’ reizen is het verstandig een annuleringsverzekering af te sluiten; de kosten van annulering zijn dan namelijk het hoogst!

Uitbreidingen

De Europeesche biedt diverse uitbreidingen van verzekeringen aan, waardoor de verzekering aansluit bij je vrijwilligersreis. Waar moet je bijvoorbeeld op letten:

  • Een doorlopende reisverzekering wordt aangeboden voor 60 dagen, 90 of 180 dagen.
  • De doorlopende annuleringsverzekering biedt standaard dekking tot 1500 euro. De reissom (inclusief ticket) van Commundo  is vaak hoger. Als de geboekte reis 2000 euro kost, krijg je bij een annuleringsverzekering slechts 1500 euro uitgekeerd, de resterende 500 is voor eigen rekening. Daarom bieden wij een uitbreiding met een dekking tot 3500 euro.
  • Uitbreiding `waarnemer`: Met deze optie kan een `waarnemer` worden meeverzekerd. Dit kan degene zijn die de zakelijke belangen behartigt. Of een persoon zijn die altijd op het huis past terwijl u op reis bent. Bijvoorbeeld een goede vriend of de buurvrouw. Als deze waarnemer uitvalt, kan de reis worden geannuleerd. Daarvoor bestaat de uitbreiding `Waarnemer`. Annulering in geval van overlijden van familie-leden in de eerste en tweede graag zijn standaard meeverzekerd

Europeesche Hulplijn

Wie in het buitenland geconfronteerd wordt met een medisch probleem ervaart het als geruststellend bij de Europeesche Hulplijn terecht te kunnen voor een deskundig advies in de eigen taal. Want het gaat er niet alleen om dat men de juiste medische zorg krijgt, maar ook dat iemand je in begrijpelijk Nederlands uitlegt wat er aan de hand is. Ook het feit dat de Hulplijn indien nodig naar een betrouwbare en bekende arts verwijst, versterkt het gevoel van veiligheid.   De Hulplijn geeft advies bij eenvoudige medische klachten, over eventueel medicijngebruik en vertelt of het verstandig is een arts te bezoeken. Daarbij maken zij gebruik van het netwerk van onze buitenlandse servicecentra. De Hulplijn zoekt wereldwijd betrouwbare artsen in de buurt van het vakantieadres. Ook bij pech, ongeval en ziekenhuisopname neemt u contact op met de Hulplijn. Zij schakelt direct alarmcentrale SOS International in. Je hebt dus maar één telefoonnummer nodig voor alle (medische) assistentie!   De hulpverleners van de Europeesche Hulplijn beschikken ook over de mogelijkheid om via SMS berichten aan hulpvragers door te geven. Zoals een dossier- of telefoonnummer of de locatie waar een huurauto kan worden opgehaald.

Voorwaarden

Je kunt hier de voorwaarden van de verschillende verzekeringen downloaden:

Kortlopende Annuleringsverzekering

Kortlopende Reisverzekering

Doorlopende Reisverzekering