Je bevindt je hier:
Vrijwilligerswerk: Kenia: Vrijwilligerswerk voor professionals

Investering

Commundo vraagt voor haar bezieling, bemiddeling, betrokkenheid en hulp bij de voorbereiding een bijdrage van 450 euro.
Onze projectpartner biedt jou huisvesting, maaltijden en vervoer gratis aan ! Je wordt opgehaald van het vliegveld en krijgt een introductie.

Donaties inzamelen

Waar je het project heel goed mee kan helpen is het werven van donatiegelden of sponsors. Hoeveel dit bedrag moet zijn laten we graag aan jou over. Het spreekt voor zich, dat hoe meer geld er opgehaald kan worden, hoe beter. Alle binnengehaalde gelden zullen natuurlijk ingezet worden binnen het project en er kan van tevoren bepaald worden waaraan het bedrag wordt besteed.
Het garanderen van fondsen voor de toekomst start grotendeels met bewustwording van mensen en bedrijven nu. Het werven van fondsen/donateurs, maakt meer mensen bewust van het project. Hoe meer mensen en bedrijven we kunnen betrekken bij Macheo, des te meer we de toekomst van de kinderen van Macheo zeker kunnen stellen. Vanuit de stichting in Nederland wordt door daarvoor aangestelde vrijwillige fondsenwerver(s) fondsen geworven via officiële stichtingen, fondsen en andere (particuliere )initiatieven, te denken valt aan organisaties als Cordaid. Om te
voorkomen dat de stichting in Nederland en vrijwilligers gebruik maken van dezelfde instanties, en fondsen etc. dubbel worden aangeschreven, willen we je vragen om vooral zo veel mogelijk gebruik te maken van je persoonlijke netwerk.