Je bevindt je hier:
Vrijwilligerswerk: Peru: Help mee in een tehuis voor voormalige straatkinderen

Vrijwilligerswerk in Peru

(Straat)kinderen in Peru

Kinderen zijn een kwetsbare groep in Peru. Twee derde van alle kinderen in Peru onder de vijf jaar leven in armoede. Eén vijfde van alle kinderen onder vijf leeft zelfs in extreme armoede. Van alle mensen in Peru leeft ruim de helft in armoede, wat de vooruitzichten voor Peruviaanse kinderen niet goed maakt.
Voor straatkinderen zijn de verwachtingen misschien nog wel slechter. Deze kinderen eten, slapen en leven op straat, omdat ze geen thuis meer hebben of niet meer thuis kunnen wonen. Deze kinderen stelen om aan geld te komen, ze snuiven lijm, krijgen zelf kinderen en zijn het slachtoffer van seksuele en lichamelijke uitbuiting. 92% van de kinderen die op straat leven gebruikt drugs en alcohol, wat hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling aantast. Deze kinderen hebben allerhande problemen, zoals slecht zelfbeeld, problemen met autoriteit, geen zelfcontrole, frustratie, wantrouwen jegens anderen en agressie.
Dit project vangt straatkinderen op en biedt ze kansen op een betere toekomst. Wil je hier meer over weten? Kijk bij het tabblad `project`.