Je bevindt je hier:
Vrijwilligerswerk: Peru: Skaten en huiswerkbegeleiding

Vrijwilligerswerk in Peru met sport

Skaten en onderwijs

Vanaf 1972 is onderwijs verplicht voor kinderen tussen de zeven en zestien jaar oud, maar helaas behoort het onderwijsniveau in Peru tot het laagste in Latijns-Amerika. Uitval van leerlingen in de loop van de lagere school loopt op tot 40%, en maar weinig leerlingen gaan door naar de middelbare school. Van alle zes- tot elfjarigen, voornamelijk buiten de grote steden, geniet ongeveer 12,7% geen onderwijs. In 2000 telde Peru ca. 50.000 onderwijsinstellingen.
Van de ongeveer vijftig universiteiten staat eenderde in de hoofdstad Lima en ongeveer een half miljoen studenten volgt een universitaire opleiding. Kwalitatief veel beter is het onderwijs aan privé-universiteiten, dat echter voor slechts weinigen is weggelegd. Ca. 13% van de bevolking is analfabeet, waarvan het merendeel vrouwen. Op het platteland kan zelfs 45% van de vrouwen niet lezen, tegen 11% van de mannen.
Het doel van dit project is om de kinderen uit de armere gezinnen in Cerrito (dichtbij Huanchaco) een kans op een goede toekomst te geven en een plek te bieden waar ze niet alleen veilig kunnen spelen, maar waar ze ook kunnen leren.

Voor meer informatie over het project kijk je bij het tabblad `project`.